Klubová kronika

Kronika Mentos Mororbikers Clubu se začala psát už při počátcích vzniku klubu v roce 1997. A byl to právě David Vojáček, kdo ji začal psát a píše dodnes. Kronika je nedílnou součástí historie klubu, je v ní obsaženo vše, co se kdy v Mentos Motorbikers Clubu událo. Můžeme v ní najít nejen články o akcích, ale také informace o průběhu voleb do vedení klubu, zápisy se zasedání a mnoho dalšího.

V prosinci 2007 byl napsán poslední list prvního svazku kroniky Mentos Motorbikers Clubu. Tento svazek je datován od roku 1997 až do konce roku 2004. Čítá 464 stran a je doprovázen 828 fotografiemi.

Druhý svazek počíná rokem 2005.